Welkom op de website van Pardijs Begeleiding.


 

 

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan cliënten in de regio Achterhoek. Het aanbod bestaat uit individuele begeleiding en beschermd wonen.

Bij ons kunnen cliënten terecht die kampen met psychiatrische en/of psychosociale problemen, eventueel in combinatie met een verslaving.

Aanbod:

  • individuele ambulante begeleiding. Begeleiding bij cliënten in de thuissituatie. Begeleiding vindt plaats op afspraak. Dit gebeurt in overleg met de client en kan verdeeld worden over meerdere afspraken per week. 

 

  • beschermd wonen in 1 persoon beschermde woonvormen. Clienten die nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en behoefte hebben aan intensieve begeleiding. Tijdens deze periode wordt, indien mogelijk, toegewerkt naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

 

  • bemoeizorg. Het gaat hierbij om ambulante begeleiding voor cliënten die zorg nodig hebben maar deze niet kunnen, willen of durven vragen. Cliënten met psychische/ psychiatrische / sociale en/of verslavingsproblematiek. Door deze problematiek kunnen cliënten in de war zijn, in een isolement raken of verwaarlozen. Het doel is om te voorkomen dat deze groep cliënten nog verder afglijdt. Men spreek ook wel van zorgwekkende zorgmijders.


Begeleiding richt zich op het behouden of bevorderen van de zelfredzaamheid van personen met een hulpvraag. Begeleiding komt altijd tot stand in overleg met de cliënt.
Bij de Begeleiding wordt gewerkt volgens de SRH* Methodiek, hierbij gaan we uit van de krachten van de cliënt.

*SRH: Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Pardijs Begeleiding is gecertificeerd volgens de kwaliteitseisen vanuit Kiwa Keurmerk

Pardijs Begeleiding is geregistreerd bij Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

Vanaf januari 2016 hebben wij contracten voor de WMO met de volgende Achterhoekse Gemeenten:

- Doetinchem,
- Oude ijsselstreek,
- Bronckhorst,
- Berkelland,
- Winterswijk,
- Oost Gelre,
- Montferland
- Aalten.

Vanaf juli 2017 zijn wij ook gecontracteerd voor de WMO door gemeente Zutphen.

Pardijs begeleiding is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.

 

 

Richard Pardijs

Informatie over Richard Pardijs

 

Recensies

Recensie door J. Franssen

"Afgelopen jaren nauw samengewerkt met Richard. Heb in de samenwerking en met betrekking tot inhoudelijke zorgvraagstukken, Richard leren kennen als een zorgvuldige en betrokken collega. Een zogeheette "rots in de branding" voor cliënten. Verstaat zijn vak inhoudelijk goed, is een geïnteresseerde, leergierige en warme persoonlijkheid. Zegt wat gezegd moet worden, doet wat hij zegt te zullen doen, wat dat betreft zou ik me geen betere ambulant begeleider kunnen bedenken voor mensen die te kampen hebben met complexe vraagstukken en bijbehorende problematiek."

Recensie door B. Molenaars

"Ik ken Richard als een betrokken, opmerkzame en eerlijke hulpverlener. Een ervaren begeleider, die met beide benen op de grond staat en denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Een rustig en warm persoon met een goed gevoel voor humor waar hij veel mensen mee weet te bereiken. Een zeer gewaardeerd collega en begeleider!"

Meer recensies